+31 (0) 88 0705190 info@ubm.nl

   Fase A/1-2

   Deze gaat terug van 78 naar 52 weken, waarbij 2022 een overgangsjaar is. Overeenkomsten die worden afgesloten in 2021 vallen tot en met 31 december 2022 nog onder het oude regime. Overeenkomsten die vanaf 3 januari 2022 starten vallen onder het nieuwe regime.

   Fase B/3

   De fase B/3 gaat terug van 4 naar 3 jaar. Het SER-advies gaat uit van een periode fase B/3 van 2 jaar. Hierover gaan partijen nog in gesprek.
   2022 wordt een overgangsjaar. Fase B/3 overeenkomsten die in 2021 worden afgesloten, houden een looptijd van 4 jaar. Fase B/3 overeenkomsten die vanaf 3 januari 2022 ingaan vallen onder de nieuwe termijn van 3 jaar.
   In fase B/3 mogen, net als nu, maximaal 6 contracten worden afgesloten.
   Voor fase B/3 overeenkomsten die in 2021 worden afgesloten met een looptijd tot na 1 januari 2023 geldt een uitzondering, want daarop blijft voor dat contract de huidige 4 jaarstermijn fase B/3 van toepassing.

   Inlenersbeloning

   De inlenersbeloning wordt in de toekomst met meerdere elementen uitgebreid. Met ingang van 2022 zal dat het geval zijn voor eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoedingen.